dijous, 9 d’abril de 2015

LA MEMÒRIA DELS ASSASSINATS ALS CAMPS NAZIS